Axkid - En svensk bilbarnstol

Axkid - En svensk bilbarnstol

Specialiserade på bakåtvända bilbarnstolar

Axkids bilbarnstolar är utvecklade utifrån vår svenska värdsledande barnsäkerhetsfilosofi. De använder den senaste tillverkningstekninken och alla bilstolar från Axkid är givetvis godkända enligt den senaste Europeiska teststandarden, ECE r44 04. för barnsäkerhet.

Till Axkids hemsida

Framåt Bakåt Visa alla 21 produkter | Sida 1 av 1 |
21 produkter | Sida 1 av 1 | Framåt Bakåt

Om Axkid

Som ett svenskt företag har Axkid lång erfarenhet av att designa bakåtvända bilbarnstolar med maximal fokus på säkerhet. Studier har tydligt visat att bakåtvända bilbarnstolar är betydligt säkrare än framåtvända alternativ. En kraftig inbromsning eller kollision kan vara dödlig för barn. Därför rekommenderas att barn reser i en bakåtvänd ställning till 4-5 års ålder.

Fler och fler europeiska länder följer Sveriges exempel och inser fördelarna av att använda bakåtvända bilbarnstolar.

- Tester och studier rekommenderar starkt bakåtvända bilbarnstolar

- Reducerar skador med upp till 90%, jämfört med 50-60% för framåtvända

- Ger ett bättre stöd för barns underutvecklade anatomi.

Axid är en dal av svenska Axon Kids AB

Axonkids är ett ungt företag med gedigen erfarenheten av arbete med bilbarnstolar och säkerhet i bil för barn. Axonkids grundades 2009 av Tony Qvist och Tony Broberg som båda tidigare arbetat med barnsäkerhet och bilbarnstolar inom olika företag.

Till sig knöt de en krets med personer från företag inom bilbarnstols- och svenska fordonsindustrin. De första stolarna som företaget konstruerat och tillverkat pressenterades på marknaden på försommaren 2011.